Anunț selecție parteneri în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020