Mesajul primarului

“De la data aderarii la Uniunea Europeana, Romania participa ca membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune a UE. Romania beneficiaza astfel, prin intermediul instrumentelor structurale, de sprijin financiar pentru sustinerea dezvoltării economice a ţării.

Identificarea problemelor, constituirea unui portofoliu de solutii posibile, aplicarea solutiilor celor mai potrivite cu ajutorul unor proiecte constituie drumul simplificat cel mai potrivit in politica de dezvoltare locala pentru ridicarea standardului de viata a cetatenilor comunitatii.

Luand in calcul aceste considerente, proiectele cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala vor ajuta la dezvoltarea comunei Carna si pot reactiva economia locala tinand cont de potentialul existent.”

Primar Elena Titiroaga