LANSARE PROIECT ID: 130386

„Dezvoltare economica si sociala in Comuna CARNA, Judetul DOLJ”    

 

În perioada 01.09.2020 – 28.02.2023  parteneriatul format din: Solicitant: COMUNA CÂRNA, Partener 1: SCOALA GIMNAZIALA CARNA și Partener 2: ASOCIATIA GAL VALEA DUNARII SUDOLT, Partener 3: ASOCIATIA SIMT CIVIC, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare economica si sociala in Comuna CARNA, Judetul DOLJ”.                              

Obiectivul general al proiectului Reducerea numarului de persoane apartinand comunitatii marginalizate din Comuna Carna, aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, asistenta sociala si imbunatatirea conditiilor de trai, in contextul mecanismului DLRC.

Prin obiectivul sau general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie pentru 40 de elevi din comunitate si formare profesionala de calitate (188 adulti participanti la cursuri de calificare si 12 persoane participante la cursul de initiere "Competente antreprenoriale) stimularea ocuparii prin crearea a 54 de locuri de munca si participarea a 12 pers. la programe de ucenicie, antreprenoriat, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale 252 persoane, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala, precum si orice alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale.

Prin interventiile integrate pe care le promoveaza, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 5.2. (AP5, OT9, PI9vi, OS 5.2) care implica scoaterea din starea de saracie si excluziune sociala a comunitatilor marginalizate din zona rurala cu o populatie sub 20.000 locuitori corelat cu cerintele mecanismului DLRC, comunitati pentru care au fost elaborate si aprobate Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR Axa LEADER. Prin initiativele propuse in cadrul Strategiilor Locale s-au depus si aprobat proiecte ce vizeaza rezolvarea unor probleme locale de natura sociala continuate prin intermediul prezentului proiect.

Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect pentru comunitatea in care vor avea loc interventiile sunt legate de masurile integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, si servicii sociale de calitate si nu in ultimul rand imbunatatirea conditiilor de trai si constientizarea problemelor cu care se confrunta populatia marginalizata (discriminare, saracie, excluziune sociala) in scopul solutionarii acestora. Toate demersurile vor duce la scoaterea din starea de saracie a unui grup considerabil de persoane care traiesc in conditii de marginalizare. O parte a acestora isi vor gasi locuri de munca sau vor deveni ocupati pe cont propriu iesind astfel din situatia de asistat social. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Ob S1 – Dezvoltarea de servicii sociale in cadrul comunitatii marginalizate din Comuna Carna, judetul Dolj

Ob S2 -  Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 40 de elevi din comunitatea marginalizata prin programe tip “scoala dupa scoala”

Ob S3 – Participarea la programe de ucenicie pentru 12 persoane din comunitatea marginalizata

Ob S4 – Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 212 membri ai grupului tinta;

Ob S5 - 188 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la cursuri de calificare;

Ob S6 - 54 de membri ai grupului tinta vor avea un loc de munca in urma participarii la interventiile integrate din cadrul proiectului

Ob S7 - Sprijinirea a 12 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri si crearea a cel putin 12 locuri de munca in noile entitati economice

Ob S8 -  2 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare care au ca scop implicarea comunitatii in problemele sociale locale

Ob S9– 30 luni de management de proiect

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.341.070,70 lei.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în zilele 17.09-18.09.2020 ora 10:00 in Piata Agroalimentara, vis-a-vis de Scoala GIMNAZIALA CARNA.

Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul Capital Uman 2014 – 2020

Date de contact: Primar: TITIROAGA ELENA, tel: 0251 256 824, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

In contextul pandemiei COVID-19, mentionam ca purtarea mastii este obligatorie.