Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Primaria Comunei Carna, titular al proiectului "ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA CARNA JUDETUL DOLJ", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA CARNA JUDETUL DOLJ", propus a fi amplasat in intravilanul comunei Carna, Judetul Dolj.

De aici puteti descarca tot anuntul.

Publicatie casatorie

Publicatie

Anunt mediu

Anunt

Raport selectie partener - 21.05.2019

Anunt

Soluționare contestații – 21.05.2019

Soluționarea contestațiilor în cadrul proiectului AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2, ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității , Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC va avea loc în data de 21.05.2019.